Morawiec, Barbara Maria (2016). Biblioteki cyfrowe: tworzenie, zarządzanie, odbiór. Gliwice: OnePress – Grupa Wydawnicza Helion, s. 43.

Lista bibliotek, repozytoriów, archiwów i muzeów cyfrowych – wybór i oprac. Barbara Maria Morawiec