s 1a Dużym zainteresowaniem cieszy się akcja  "Mała Książka Duży Człowiek", skierowana do najmłodszych mieszkańców.  Nowo zapisane dzieci otrzymują wyprawkę i karty najmłodszego czytelnika. Staramy się, aby akcja ta była dobrym początkiem do zwiększenia zaangażowania czytelniczego małych dzieci małych czytelników oraz ich najbliższych. Każde spotkanie z dziećmi  kończymy obdarowaniem ich  słodkimi upominkami, zakładkami, i zaproszeniami do czynnego uczestnictwa w życiu naszej biblioteki. 

s 1b