Dzieci z świetlicy szkolnej przyniosły
dla czytelników, własnoręcznie przygotowane książki.

m 3

m 1

 Dziękujemy.