BIBLIOTEKA CYFROWA to system informacyjno-wyszukiwawczy tworzony przez instytucję sprawczą lub podmioty współpracujące, w którym gromadzone są uporządkowane zbiory zasobów cyfrowych, tj. dokumenty w oryginalnej postaci cyfrowej (born digital) oraz dokumenty zdigitalizowane będące odwzorowaniem dokumentów w postaci tradycyjnej, udostępniane bezpłatnie w sieci za pomocą specjalistycznego oprogramowania do tworzenia biblioteki cyfrowej i zarządzania nią. Zbiory cyfrowe są wyszukiwalne w bibliotece cyfrowej za pomocą specjalistycznego mechanizmu wyszukiwawczego. Biblioteka cyfrowa tworzona jest na podstawie tradycyjnych procesów bibliotecznych, tj.: gromadzenia, opracowania, udostępniania, archiwizowania oraz dodatkowo na podstawie nowych procesów, jakimi są: digitalizacja, publikowanie, zarządzanie kolekcjami cyfrowymi oraz prawami autorskimi. Misją biblioteki cyfrowej jest zapewnienie użytkownikom dostępu do dziedzictwa kulturowego w postaci zbiorów cyfrowych oraz zachowanie ich (w odpowiednich formatach) dla potomnych dzięki procesowi długoterminowej archiwizacji. Struktura biblioteki cyfrowej składa się z następujących komponentów: obiekty cyfrowe, kolekcje cyfrowe, metadane, infrastruktura techniczna, interfejs, projekty, usługi, użytkownicy oraz wyspecjalizowany zespół architektów.

30 kwietnia ukazał się komunikat MKiDN w sprawie otworzenia bibliotek dla czytelników.
Biblioteka Narodowa w swych wytycznych zasugerowała telefoniczne lub mailowe, umawianie wizyt czytelników,

Książki odkładamy na co najmniej 3 dni w wyznaczone miejsce, w celu kwarantanny.
W korytarzu, w głównym wejściu zawieszona została przesłona.
Czytelnicy cierpliwie czkają na swoją kolej w przepisowej odległości przed przesłoną, by zminimalizować potencjalne zagrożenia. Przy wejściu dla użytkowników przygotowane są  płyny dezynfekujące.

Zapraszamy wszystkich, którzy potrzebują strawy duchowej do biblioteki.

s img 4644

Dbamy o bezpieczeństwo w bibliotece
https://mbp-plonsk.pl/seminarium-szkoleniowe-i-wigilia-bibliotekarzy-powiatu-plonskiego-2-2-2-2-2-2-2-2-5/

 

SZANOWNI  PAŃSTWO
–  DRODZY  CZYTELNICY

Od 11 maja Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Witkowo wznawia działalność.

Dbając o bezpieczeństwo czytelników i obsługi zalecane jest:

 1. Przed planowaną wizytą w Bibliotece prosimy czytelników o wcześniejsze – telefoniczne:
  a) umówienie się na konkretny dzień i godzinę,
  b) rezerwację książek telefonicznie lub przez konto czytelnika (katalog on-line).  
 2. Podczas umówionej wizyty w Bibliotece prosimy czytelników o:
  a) odwiedziny w Bibliotece o dokładnie umówionej godzinie (w trosce o zachowanie szczególnego bezpieczeństwa),
  b) zachowanie bezpiecznych odległości,
  c) zwrot książek zapakowanych w reklamówki foliowe,
  d) zamówione egzemplarze będą przygotowane w reklamówkach foliowych na umówiony dzień i godzinę,
  e) książki oddane będą odpisane z konta czytelnika po wymaganym okresie kwarantanny.

Od 11 maja Biblioteka jest czynna w stałych godzinach

Kontakt  pod nr.: (61)47-78-162