m img 5320

m img 5375


m img 5389

m 20220514 122738 

m 11


  https://niepodlegla.gov.pl

Od 2004 roku 2 maja jest w Polsce oficjalnie obchodzony jako Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej

Mówiąc o fladze Polski, należy odróżnić ją od barw narodowych i tzw. bander.y. Barwy narodowe ustalono już w XVIII wieku i są to kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości. Flaga RP składa się z barw narodowych, ale ma kształt prostokąta o stosunkach boków 5:8 i jest umieszczona na maszcie. Kolory (odcień czerwieni) i kształt flagi uchwalono, po raz pierwszy po odzyskaniu niepodległości, w ustawie z 1 sierpnia 1919 roku. Jest jeszcze jeden symbol – flaga państwowa z godłem RP, ale ją podnoszą tylko przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i misje za granicą, cywilne lotniska i lądowiska, cywilne samoloty komunikacyjne podczas lotów za granicą, kapitanaty (bosmanaty) portów i polskie statki morskie jako banderę. Flaga z godłem nie powinna być używana w domach.

Flagę państwową RP obowiązkowo podnosi się na budynkach stanowiących siedziby urzędowe albo miejsce obrad: Sejmu, Senatu, Prezydenta, Rady Ministrów oraz Prezesa Rady Ministrów, organów jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej i innych organów państwowych. Jednocześnie, zgodnie z obowiązującym prawem, każdy może wywiesić flagę z okazji dowolnej uroczystości o zasięgu państwowym lub lokalnym.  

Uwaga!

Ostatnia szansa na dostarczenie prac konkursowych, czekamy do 7 maja 2022r.

m 11

Kto z nas nie zna tego uczucia, kiedy nie wiemy co z sobą począć
i czujemy się znudzeni dosłownie wszystkim?

Zawsze można przyjść do BIBLIOTEKI,
tam w każdą sobotę można "COŚ" porobić...

m img 5309