Bo czytanie,
to jest odnajdywanie
własnych bogactw
i własnych możliwości
przy pomocy cudzych słów.

                       /Jarosław Iwaszkiewicz/