Biblioteka to miejsce: spotkań, dialogu, informacji,
integracji różnych środowisk, współpracy instytucjonalnej  i lokalnej.

m img 6070Biblioteka rozpoznaje: potrzeby, zasoby wiedzy i kultury.

Biblioteka: inspiruje, animuje, edukuje, kreuje, wdraża przedsięwzięcia.

m img 6073Powyższe stwierdzenia obrazują współczesną bibliotekę,
która chce rozwijać swoją działalność, w pełni wykorzystywać potencjał lokalny
by planować działania dla swoich mieszkańców.

 

 

 

m img 6071
m img 6076
m img 6074