books3Po raz kolejny zapraszamy wszystkich sympatyków książek, do czynnego włączenia się w akcję.