Czym jest rodzina i jakie pełni funkcje
w naszym społeczeństwie? Na te i wiele innych pytań staraliśmy się
odpowiedzieć podczas zajęć z grupą przedszkolną z Przedszkola "Bajkowy Świat"
m img 6875Za rodzinę uważa się grupę społeczną składającą się z rodziców, ich dzieci,
dziadków i bliższych i dalszych krewnych.


Rodziców łączy więź małżeńska, a rodziców z dziećmi – więź rodzicielska,
która stanowi podstawę wychowania rodzinnego, oraz więzy pokrewieństwa poszczególnych członków.

m img 6863
m img 6859
m img 6854
m img 6856
m img 6862
m img 6873
m img 6847
m img 6853
m img 6867
m img 6873
m img 6854
m img 6858
m img 6851