s img 4016Zwierzęta żyjące w naszej strefie klimatycznej wykształciły różne metody radzenia sobie z zimnem.O zimie i jej szaleństwach rozmawiałyśmy z grupą integracyjną, "Przyjaciół...

Dziękujemy za Waszą ofiarność i determinację.Wspólnie dołożyliśmy małą cegiełkę w duży projekt, jakim jest 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w 2020 roku.(Witkowo...

s 11Wspieramy Wielką Orkiestrę puszka w bibliotece Laryngologia, Otolaryngologia i Diagnostyka Głowy