Walentynki ( z ang. Valentine’s Day)
– coroczne święto zakochanych przypadające
14 lutego.
Nazwa pochodzi od  św. Walentego.

Życzymy samych miłych chwil w kontaktach z książką.

m 4Najważniejszym miejscem kultu św. Walentego jest bazylika imienia świętego w Terni,
na srebrnym relikwiarzu ze szczątkami patrona umieszczono inskrypcję
„Święty Walenty patron miłości”.
Co roku w niedzielę poprzedzającą dzień 14 lutego przybywają
do bazyliki pary narzeczonych z całych Włoch i świata,
w celu złożenia przyrzeczenia miłości.
Gromadzą się tu również małżonkowie świętujący 25 lub 50 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa.