Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego (Międzynarodowy Dzień Dziedzictwa Językowego)
– coroczne święto obchodzone 21 lutego, które zostało ustanowione przez UNESCO.

  Jego data upamiętnia wydarzenia w Bangladeszu, gdzie w 1952 r. pięciu studentów Uniwersytetu w Dahace zginęło podczas demonstracji,
w której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego.

Według ONZ co najmniej 40% spośród języków używanych na świecie w roku 2016 zagrożonych było wyginięciem.
Od 1950 r. zanikło 250 języków.
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma w założeniu dopomóc
w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego.
https://nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/ojczysty-dodaj-do-ulubionych/ciekawostki-jezykowe/miedzynarodowy-dzien-jezyka-ojczystego

 

 

W 2012 roku w Polsce wystartowała kampania społeczna Ojczysty – dodaj do ulubionych
zorganizowana przez Narodowe Centrum Kultury i Radę Języka Polskiego.
Ma ona na celu podnoszenie świadomości jężykowej
oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za polszczyznę.

21 lutego 2013 ruszyła nowa kampania społeczna: Język polski jest ą-ę.
Jej celem jest obrona znaków diakrytycznych i przeciwdziałanie nieużywaniu charakterystycznych polskich liter.
Akcję wspierają m.in. prof.  Jerzy Bralczyk, Henryk Sawka i Jacek  Bryndal a patronuje jej Rada Języka Polskiego